Informace

Obtížnost

Obtížnost vyjadřuje, jak snadné/nesnadné je objevit keš v jejím úkrytu, případně, kolik nám zaměstná hlavu rozluštění cílové souřadnice. Rozdělení úkrytů do pětibodové stupnice není lehké, každý určitě bude mít na obtížnost úkrytu/rébusu jiný názor. Určitě to ovlivní i momentální intelektuální kondice či kvalita signálu GPS.

Obtížnost 1 – snadno identifikovatelné skrýše díky popisu či nápovědě (při pečlivé domácí přípravě dohledatelné i bez GPS), vhodné pro úplné začátečníky, např. úkryt v kořenech stromu, pokud je tento strom jediný v širokém okolí, druhý sloup od brány apod. Nepatří sem Multi-Cache.

Obtížnost 2 – jednoduché Multi-Cache, Tradiční Cache se standardním ukrytím, např. stromy a pařezy v lese mimo cesty

Obtížnost 3 – složitější Multi-Cache (dlouhé, s velkým množstvím bodů nebo náročným výpočtem), všechny keše vyžadující kvalitní domácí přípravu – hlavně Mystery Cache, Tradiční Cache s důmyslným úkrytem, který vyžaduje jisté popřemýšlení

Obtížnost 4 – časově náročné cache, obtížné Mystery Cache, složité šifry, velmi těžko objevitelé úkryty v běžném terénu, super dlouhé Multi-Cache

Obtížnost 5 – nejtěžší Mystery Cache s velkou časovou náročností a náročností na intelekt cachera. Ne každému se podaří objevit keše s touto obtížností. Sem patří i mezinárodní twin-projekty.

Terén

Zjednodušeně stanovení obtížnosti odpovídá počtu končetin nutných pro odlov :-)

„Terén“ vyjadřuje obtížnost pohybu při cestě na místo uschování keše. Mají-li se všechny typy terénu vejít do pětibodové stupnice, je navrženo dělení kategorií takto:

Terén 1 – silnice a chodníky, zpevněné cesty, cesty v parku nebo značené turistické či lesní cesty, polní cesty apod.; tedy všechny cesty, po kterých se mohou pohybovat úplně všichni včetně maminek s kočárky, vozíky pro invalidy.

Terén 2 – nezpevněné cesty v libovolném terénu, vyšlapané cestičky, jednoduchý lesní nebo polní terén mimo cesty, louky, schody; tedy terén, který nečiní problém pohybu zdravému jedinci či dětem

Terén 3 – terén bez cest s obtížnějším pohybem, např. strmý kopec, hustá vegetace, smrčina, houští, kopřivy, přeskakování potoků; takový terén, kam se dostane většina z nás, ale již s drobnými obtížemi

Terén 4 – terén přístupný sportovně zdatným jedincům zahrnuje velmi strmé svahy střídající se se skalkami, bažinaté a močálové terény, horolezecké terény schůdné za pomoci rukou bez horolezeckého vybavení, nutnost přebrodění řeky (potok, který lze snadno přeskočit, patří do terénu 3), dále se doporučuje pro všechny keše, pro které se musí vylézt na strom/zeď/žebřík (keše umístěné výše než 2 metry nad zemí) nebo učinit jiné sportovní výkony.

Terén 5 – jen pro velmi otrlé povahy, velmi náročný terén vyžadující použití speciálního vybavení – horolezecké, potápěčské

Pomůcka pro stanovení obtížnosti:

1 – doskáču tam po jedné noze, bez problémů ji odloví vozíčkář

1,5 – tam kam doskáču po jedné noze, ale vozíčkář tam nedojede

2 – dojdu po dvou

2,5 – dojdu po dvou, občas se přidržím

3 – potřebuju se držet jednou rukou

3,5 – potřebuju se přidržovat občas oběma rukama

4 – lezu tam po čtyrech

4,5 – lezu po čtyrech, i tak mám problém se tam dostat

5 – technické vybavení je nutné (lano, žebřík atd.) nebo potřebuji jištění

Zjednodušeně stanovení obtížnosti odpovídá počtu končetin nutných pro odlov :-)